Mersin’i ‘Güneş Kenti’ yapacağız!

Mersin’i ‘Güneş Kenti’ yapacağız! bozyazigazetesi.com
Neşet TORUN

‘Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu’nda konuşan Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İbrahim Yücesoy, “Mersin’de ise ülke geneline göre daha avantajlı olarak yılda ortalama 300 gün güneşli geçmekte”


Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde ‘Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi’ düzenledi. Sempozyumda konuşan Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İbrahim Yücesoy, “Odamız; doğal, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile bu stratejik alanda bağımlılığımızı azaltmanın ve tam bağımsız Türkiye düşüncesinin gerçekleşmesi için, enerji girdileri ithalatına ödediğimiz yüksek bedellerin azaltılmasının mümkün olduğu düşüncesindedir. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş enerjisi yer almaktadır. Güneşin milyarlarca yıldır dünyadaki bütün yaşamın tek kaynağı olduğu, bugün güneş enerjisinin, dünyamızı yoğunlaşan çevre sorunlarıyla ve küresel ısınma sorunlarıyla karşı karşıya getiren fosil yakıtlara alternatif olacak güce eriştiği gerçektir” ifadelerini kullandı.

“GÜNEŞ IŞINLARINDA CİDDİ BİR AVANTAJA SAHİBİZ”

Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle diğer birçok ülkeye göre aldığı güneş ışınımı miktarı ve niteliği konusunda ciddi bir avantaja sahip olduğunun altını çizen Yücesoy, “Çok daha fazla güneş ışınımına maruz kalan ülkeler var, fakat bu ülkelerdeki toz ve kum fırtınalarından dolayı yeterli verimlilik alınamıyor ve sürdürülebilir bir şekilde enerji üretimi yapılamıyor. Yani niceliğin yanında nitelik de önemli bir etken oluyor. Ülkemiz, güneş enerjisinden en fazla ve en yüksek verimlilik düzeyinde yararlanma potansiyeline sahip olan bir ülke olarak yılın 4 mevsimi boyunca güneş ışınlarını dönüşümlü olarak yoğun alan bölgelere sahiptir. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat (günlük ortalama 7,5 saat), yıllık toplam gelen ışınım şiddeti 1,527 kWh/m².yıl (günlük ortalama 4,18 kWh/m².gün) olduğu tespit edilmiştir.  Mersin’de ise ülke geneline göre daha avantajlı olarak yılda ortalama 300 gün güneşli geçmekte ve yıllık toplam güneşlenme süresi 3015 saat olmaktadır. Kentimizin aldığı ışınım değeri ise 1700 – 1750 kWh/m2yıl olmaktadır.  Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ)ın Eylül 2023 verilerine göre ülkemizde elektrik üretimimizin enerji çeşidine göre dağılımı yüzde 29,9’u hidrolik enerji, yüzde 24’ü doğal gaz, yüzde 20,6’sı kömür, yüzde 11’i rüzgâr, yüzde 10,3’ü güneş, yüzde 1,6’sı jeotermal ve yüzde 2,6’i ise diğer kaynaklar şeklindedir. 2023 yılı Eylül ayı sonu itibariyle ülkemizdeki toplam kurulu güç 105.668 MW’a ulaşmıştır” dedi.

“TEMİZ ENERJİYİ ÇOĞALTMAMIZ LAZIM”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 2014 yılında 40 megawattı olan Güneş Enerjisi Kurulu Gücünün bugün 10.000 megawattı aşmış durumda olduğuna dikkat çeken Yücesoy, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Ülkemizde 78 ilimizde Güneş Enerjisi Santralinden elektrik üretimi gerçekleştirilmekte olup Güneş Kenti Mersin’imiz 300 megawattı aşan kurulu güçle ilk 10 il içerisinde yer almaktadır. Yıllardır “Güneş Kenti Mersin” diye attığımız sloganların; Güneş enerjisi kullanımının önemi ve kullanımı için yapılan çalışmaların, bugün gerçekleştiğini görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Geçmişten günümüze görev alan tüm başkanlarımıza, yönetim kurullarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Yenilenebilir Enerji kaynaklarının kullanımı geçmişten bugüne artış gösterdi ama yeterli değildir. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının, özellikle de Güneş Enerjisinin kullanılması için verdiğimiz mücadelenin sonuçlarını görmeye başladığımız için mutluyuz. Ama bu artışa rağmen hala ülkemizin gerçek enerji potansiyeli yeterince kullanılamamaktadır. Teknik altyapı ve mevzuat yeniden ihtiyaca göre düzenlenmeli, kamusal denetimle birlikte enerjide dışa bağımlılık azaltılmalıdır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi olarak biz, ülke kaynaklarının ve teknolojinin, halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda kullanımını savunuyoruz ve her zaman savunacağız. Enerjiyi sonsuz ve temiz enerji kaynağından üretip, verimli kullanacağız. 1997 yılında başlattığımız bu kıvılcım ile kentimizi “Güneşkenti Mersin” yapma ve güneş enerjisi farkındalığı yaratma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğiz.”